Ons bouwm(e)nu

Van het idee in je hoofd tot en met de uiteindelijke oplevering

Bouwmnu begeleidt het gehele verbouwingsproces, dan wel een specifiek onderdeel hiervan. 

Wij maken tijd om naar het verhaal achter de geplande verbouwing te luisteren. Dit vertalen wij in een ontwerp, we zorgen voor een geschikte aannemer en begeleiden de bouwwerkzaamheden. Wij werken met een m(e)nu. In de verschillende fasen komen alle bouwaspecten aan bod.

N

FASE 1

Ontwerp en studie

Door te luisteren naar jouw plannen en ideeën, vertalen wij jouw wensen in een ontwerp.

Je komt in een nieuwe fase in je leven, je woning wordt te klein, de kinderen worden groter of gaan het huis verlaten. Je wilt nu eindelijk die extra ruimte bouwen. Misschien kan het onderhoud aan je huis niet langer uitgesteld worden.

Of je maakt je zorgen omdat de energieprijzen maar doorstijgen; zou verduurzamen kunnen in mijn woning? Zo ja wat zijn de mogelijkheden?

De oplossing is misschien verhuizen, maar een aanbouw of interne verbouwing kan ook een oplossing zijn. Door de indeling van je woning te optimaliseren, resulteert dit vaak al in extra bergruimte of een extra kamer. 

Verduurzamen kan op vele manieren, niet alles hoeft tegelijk. Het maken van een plan van aanpak is de eerste stap hierin.

Laat ons de huidige situatie in kaart brengen

We kunnen door te luisteren naar je wensen en behoeften, samen met jou de ideale oplossing bedenken, passend bij het budget, sfeer en de bouwstijl van het pand.

Een studie naar de verschillende mogelijkheden binnen de geldende regelgeving, een ontwerp met verschillende opties behoren tot de mogelijkheden.

Voor het kostenplaatje kunnen wij een grove kostenraming t.b.v. financiering maken.

Wil je een creatieve en heldere kijk op de mogelijkheden binnen jouw pand?

Dan is het tijd voor onze fase 1.

N

FASE 2

Omgevingsvergunning

In deze fase checken we de regelgeving en het bestemmings-plan. We stemmen de plannen af met de gemeente en verzorgen het vergunningstraject.

Het ontwerp is helder! En dan de regels? 

Het bestemmingsplan, de bouwvoorschriften, de eisen voor een vergunningsaanvraag kunnen onduidelijk zijn. En niet voor alle verbouwingen is een vergunning nodig.

Hoe weet je wat er nodig is, welke stappen je moet zetten en hoe kom je aan de juiste gegevens?  

Schrikt het oerwoud van regelgeving en bouwvoorschriften je af?

Deze voorschriften kennen wij. Wij spitten de regelgeving door en maken de juiste bouwkundige tekeningen, naar aanleiding van het ontwerp, met de technische detaillering. We zorgen voor de benodigde berekeningen en rapporten, zodat de aanvraag compleet is en de vergunningsaanvraag in ingediend kan worden. Natuurlijk stemmen wij dit af met de gemeente.

Wil je een gecoördineerd vergunningstraject zonder al te veel stress?

N

FASE 3

Contract met de aannemer

Als onderligger voor een offerte van de aannemer beschrijven we de werkzaamheden in de vorm van een technische omschrijving en wordt het ontwerp verder uitgewerkt.

Als het plan concreet is, kan het speuren naar een geschikte aannemer een hele zoektocht zijn. Hoe kom ik nu aanraking met de juiste aannemer en hoe begrijpt hij wat ik wil? En hoe weet ik dat ik niet te veel ga betalen?

Belangrijk in deze fase is een gedegen voorbereiding.

Wij stellen een technische omschrijving van de werkzaamheden op en werken het bestaande tekenwerk verder uit. Deze stukken samen vormen de basis voor de aanvraag van de offertes bij de aannemers.

De offertes beoordelen we, zodat wij je kunnen adviseren en begeleiden tot en met de contractvorming.

Concreet: Wij zorgen voor een goede basis ten behoeve van de offerte aanvraag en zorgen voor de contractvorming met de juiste partij.

N

FASE 4

Bouwbegeleiding

Wij nemen het ‘geregel en gedoe’ van je over en kunnen tijdens de bouwwerkzaamheden ter plaatse je belangen behartigen met een goede kijk op de kwaliteit, de planning en de financiën.

Fijn, eindelijk start de bouw!

Naast je werk, gezin, sport en sociale leven kan dit best pittig zijn. De verbouwing kost veel tijd, (keuze) stress en uitzoekwerk. Het loopt soms toch net anders tijdens de bouw dan verwacht door bijvoorbeeld verborgen verbreken of meerwerk. En elke dag gebeld worden tijdens je werk om per direct een beslissing te nemen, is ook niet de bedoeling. 

Het zou best prettig zijn als iemand tijdens de verbouwing ter plaatse je belangen behartigt. 

Tijdens fase 4 bewaken wij de kwaliteit tijdens de uitvoering van het werk. We kunnen adviseren over materialen en de afwerking van details. Ook het afstemmen van de voortgang van de verbouwing aan de planning en het bewaken van het budget en het ‘meer-, minderwerk’ is mogelijk. Bij de oplevering zorgen we voor de kwaliteitsbewaking en blijven betrokken tot en met de afhandeling van eventuele opleverpunten.

Wij nemen het ‘geregel en gedoe’ van je over en kunnen tijdens de bouwwerkzaamheden ter plaatse je belangen behartigen met een goede kijk op de kwaliteit. 

en verder…

Laat Bouwmnu met je meedenken

Natuurlijk zijn er nog meer aspecten te bedenken, denk aan budgetbepaling ten behoeve van hypotheekaanvraag, hulp bij aankoop van een woning, opmeten en in kaart brengen van de woning, raming van de verbouwkosten, etc. Schroom niet om te bellen, zodat we kunnen kijken hoe we je kunnen helpen.

Onze kennis, ervaring en creativiteit in jouw project!

Tijd voor de eerste stap!

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij jou thuis. Hierin kunnen we jouw wensen bespreken en uitleggen hoe wij onze kennis, ervaring en creativiteit kunnen inzetten.

Tijdens dit gesprek maken we tijd om naar het verhaal achter de geplande verbouwing te luisteren.

2 + 2 =